قـلب اقـــــــــــیـانــوس

عزیزم ناراحت چی هستی؟
دنیا که به آخر نرسیده…!!!
من نشد ، یکی دیگه! تو که عادت داری..

برچسب‌ها: جملات کوتاه احساسی

[ ] [ ] [ اجــــــــی نرگس ]

[ ]


یک قلــب پـــاک؛
از تمــــام مــعـــــابـــد و مســـاجــــد
و کلیـــســـا هــــای دنیـــــا مــقـــدس تـــر است ...


برچسب‌ها: جملات کوتاه احساسی

[ ] [ ] [ اجــــــــی نرگس ]

[ ]

دنيا اگه مرد بود اسم دخترونه روش نبود . . . .


برچسب‌ها: جملات کوتاه احساسی

[ ] [ ] [ اجــــــــی نرگس ]

[ ]


هر دو بـازی کــــــــردیم ..

تـو بـــــــا مـــــن

مـــــــن بــــــــا ســـــــــرنــــوشـتـم‬


برچسب‌ها: جملات کوتاه احساسی

[ ] [ ] [ اجــــــــی نرگس ]

[ ]

شغل خوبـــــــــــی دارم!!!!


ادم میکنم تحویل دیگرون میدم!!!


برچسب‌ها: جملات کوتاه احساسی

[ ] [ ] [ اجــــــــی نرگس ]

[ ]

خدایا

از گناهم بگذر همانگونه که از آرزوهایم گذشتی...


برچسب‌ها: جملات کوتاه احساسی

[ ] [ ] [ اجــــــــی نرگس ]

[ ]

خدایا تو را چه کسی در آغوش میگیرد که اینچنین آرامی؟


برچسب‌ها: جملات کوتاه احساسی

[ ] [ ] [ اجــــــــی نرگس ]

[ ]

رفـیـق نـا رفـیـقـان پشــت ســرمـان زیـاد حــرف مـیـزنـنـد!

اشــکــال نـدارد...

ســگــهــا بــــرای کـســـانــی کــه نـمـی شــنـاسـنـد زیـاد پـارس مـی کـنـنـد. . .


برچسب‌ها: جملات کوتاه احساسی

[ ] [ ] [ اجــــــــی نرگس ]

[ ]

ﻋﺸــــــﻖ ...
ﻧــــﻪ ﭘــــﻮﻝ ﻣﯿﺨــــﻮﺍد ...
ﻧــــﻪ زیبایــــی ...
و ﻧــــﻪ هیــــچ چیــــز دیگـــــه ....
ﻓﻘـــــــــــﻂ " ﺩﻭ ﺗــــﺎ ﺁﺩﻡ " ﻣﯿﺨــــــــﻮﺍﺩ ...
ﺗﺎﮐــــــــﯿﺪ ﻣﯿﮑﻨــــﻢ : ﺁﺩﺩﺩددﺩﺩﻡ ...!


برچسب‌ها: جملات کوتاه احساسی

[ ] [ ] [ اجــــــــی نرگس ]

[ ]

انگار جمعـــــــه بدنیا آمده ام !


                   دل به هر چه میبندم تعطیــل ست . .برچسب‌ها: جملات کوتاه احساسی

[ ] [ ] [ اجــــــــی نرگس ]

[ ]


صفحه ی آخر شناسنامه زیاد مهم نیست !!

گاهی باید تو آیینه نگاه کنی بیبینی زنده اییا نه!!!


برچسب‌ها: جملات کوتاه احساسی

[ ] [ ] [ اجــــــــی نرگس ]

[ ]


در جواب ابلهان آنقدخاموش ماندیم که گفتند:

حرف حساب جواب ندارد...


برچسب‌ها: جملات کوتاه احساسی

[ ] [ ] [ اجــــــــی نرگس ]

[ ]


سخت ترین کار دنیا غریبه فرض کردن یه آشناست...


برچسب‌ها: جملات کوتاه احساسی

[ ] [ ] [ اجــــــــی نرگس ]

[ ]

ابجی جونم:


مــــرد اونــــه که قلبتــــو شـــــارژ کنــــه نه

 

سیـــم کارتتـــــــو !!!


برچسب‌ها: جملات کوتاه احساسی

[ ] [ ] [ اجــــــــی نرگس ]

[ ]

بچه که بوديم جاده ها خراب بود!

نيمکت مدرسه ها خراب بود!

شيراي آب خراب بود!

زنگاي در خونه ها خراب بود!

ولي...

آدما سالم بودن!!!


برچسب‌ها: جملات کوتاه احساسی

[ ] [ ] [ اجــــــــی نرگس ]

[ ]


من هنوز غـــــــــــرق گذشته ی خــــــــــــویشم کــه. . .

 

 نمیگذرد!


برچسب‌ها: جملات کوتاه احساسی

[ ] [ ] [ اجــــــــی نرگس ]

[ ]


زیرخودخط کشـیدم کــه مهم شوم،

فکرکردنـدغلط امـلایی ام،

پاکم کردنـد …


برچسب‌ها: جملات کوتاه احساسی

[ ] [ ] [ اجــــــــی نرگس ]

[ ]

یه “دوستت دارم”هایی هم هست …میدونی دروغه ها …

ولی قلبت واسه باورش به عقلت التماس میکنه …!


برچسب‌ها: جملات کوتاه احساسی

[ ] [ ] [ اجــــــــی نرگس ]

[ ]

آلـــیــــس کجایی؟!
بیا ...اینجا عجیب ترین سرزمین دنیاست ...


برچسب‌ها: جملات کوتاه احساسی

[ ] [ ] [ اجــــــــی نرگس ]

[ ]

دیـــــــــــــــــــــر آمـدی ...
کمـــــــــــــــــــــــی تغییـــــــر کرده ام !

بــــــــرای شناخـتـنـم

عکـســــــــــم را

مچـالـــــــــــه کن


برچسب‌ها: جملات کوتاه احساسی

[ ] [ ] [ اجــــــــی نرگس ]

[ ]

بعضی چیزها را

با "پول پدر" هم نمیشود خرید...!

مثل برگشتن به گذشته های شیرین...


برچسب‌ها: جملات کوتاه احساسی

[ ] [ ] [ اجــــــــی نرگس ]

[ ]

بازی را با خیانت برده ای
من از حق خود گذشتم
اما شنیده ای چوب خدا صدا ندارد؟
حواست باشد
بزودی طوری چوبت میزند که لالت میکند...


برچسب‌ها: جملات کوتاه احساسی

[ ] [ ] [ اجــــــــی نرگس ]

[ ]

خدایا پشت حصار خطاهایم بنویس"جوانی


برچسب‌ها: جملات کوتاه احساسی

[ ] [ ] [ اجــــــــی نرگس ]

[ ]

کــــــــاش غــم و غصــــه هــــــــم قیــــــمتی داشـــــتــ...!
مجـــانی اسـت لعنــــتی!
همه می خــــــــورند....!


برچسب‌ها: جملات کوتاه احساسی

[ ] [ ] [ اجــــــــی نرگس ]

[ ]

خَستــــه ام….!
 امــــا تَحمـُـــل مـی کُنــم… خُــــدایـــا روزِگـــارت با من و احساسم بـَــد تـــا کـــرد…!


برچسب‌ها: جملات کوتاه احساسی

[ ] [ ] [ اجــــــــی نرگس ]

[ ]

خسته ام
نه اینکه کوه کنده باشم نه
دل کنده ام...


برچسب‌ها: جملات کوتاه احساسی

[ ] [ ] [ اجــــــــی نرگس ]

[ ]

چه دنیای ساکتی!
دیگر صدای قلبها غوغا نمیکند...
بی گمان همه شکسته اند.....


برچسب‌ها: جملات کوتاه احساسی

[ ] [ ] [ اجــــــــی نرگس ]

[ ]

زن های سیگاری را
وقتی به تماشا می نشینم
لذت می برم
از یک روح لطیف با یک زخم مردانه . . .

برچسب‌ها: جملات کوتاه احساسی

[ ] [ ] [ اجــــــــی نرگس ]

[ ]

تو سراپا ادعایی عزیزم …
انکار نکن !
عشقت را چشیدم ، طعم کشک میدهد !


برچسب‌ها: جملات کوتاه احساسی

[ ] [ ] [ اجــــــــی نرگس ]

[ ]

ﺑﻌﻀﯿﺎ ﻫﺴﺘﻦ ﻣﯿﺨﻮﺍﻥ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻨﻮﻉ ﺷﻦ
ﻭﻟﯽ ﺯﯾﺎﺩ ﻭﺍﺭﺩ ﻧﯿﺴتن ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻬﻮﻉ ﻣﯿﺸﻦ

برچسب‌ها: جملات کوتاه احساسی

[ ] [ ] [ اجــــــــی نرگس ]

[ ]